Llei de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús.

close

Condicions d'ús

CONDICIONS D'ÚS

Li recomanem que llegeixi detingudament les presents Condicions d'Ús per participar, com a usuari, d'una forma responsable i garantint que es compleixen totes les condicions exposades a continuació.

Per la naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d' USUARI que vostè mateix obtindrà en registrar-se i s'atorgarà mitjançant nom i contrasenya.

Per tant, la citada condició d' USUARI suposa l'adhesió a les Condicions Generals a la versió publicada al moment en què s'accedeixi al Lloc web. Anna Maria Sanchez Farré es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals del lloc web.

Per això, es recomana a l'Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Registre d'usuari

Tota la persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d'obrar pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que se sol·liciten en l'apartat “Autenticació -creiï el seu compte”.

En registrar-se com a Usuari, vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades, i si no està d'acord amb alguna d'elles, no ha d'inscriure's com a usuari en aquesta web. Per tant, l'acceptació d'aquestes condicions suposa l'acceptació per l'usuari de totes elles expressa i íntegrament.

L'usuari amb l'emplenament de les seves dades declara que totes les facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

Una vegada completat el procediment l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, els descomptes existents que li són aplicables, així com les seves dades de caràcter personal. A qualsevol moment l'USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenient, així com donar de baixa el compte.

Per poder autenticar-se en aquesta web, es disposarà d'un nom d'usuari i contrasenya que serà triat pel propi usuari i que li permetrà accedir a una àrea personal. 

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. Per això, l'usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d'ella.

En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a Anna Maria Sanchez Farré , perquè procedeixi a la seva modificació.

Procediment de compra

Realització de comanda i pagament:

Per poder realitzar una compra en aquest lloc web és necessari gaudir de la condició d'usuari, seguint el procediment detallat a l'apartat anterior sota la rúbrica “registre usuari”; podent validar-se com a usuari des de l' inici del procediment de compra o en finalitzar el procediment per validar-ho.

Els preus publicats són vàlids excepte en cas d'error tipogràfic. Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats pel lloc web poden variar. Davant aquest fet se li informarà al client abans d'acceptar qualsevol comanda. 

El preu del producte és el que està en vigor al moment de l'acceptació de la comanda. Els preus indicats a la nostra Web inclouen IVA o altres taxes o impostos.

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit o transferència de pagament.

-Si desitja realitzar el pagament amb targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponibles; i qui serà el que validi el correcte pagament, comunicant-ho a Anna Maria Sanchez Farré.

-En el supòsit que es desitgi realitzar el pagament mitjançant transferència de pagament, una vegada realitzada s'haurà de comunicar enviant el comprovant de la mateixa a la següent adreça info@24hfarma.com. Una vegada verificat la seva correcta recepció en el compte indicat de Anna Maria Sanchez Farré, s'entendrà que el pagament s'ha realitzat.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s'ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, Anna Maria Sanchez Farré emetrà el corresponent comprovant de compra a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client / usuari. En cap cas, Anna Maria Sanchez Farré emetrà el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic, sent necessari posar-se en contacte amb aquest departament d'atenció al client si en el termini de 48 hores no ha rebut comunicació alguna per la nostra banda.

Lliurament del producte

L'usuari, en el procediment de compra, designarà una adreça on desitja que sigui remès la comanda realitzada o podrà recollir-ho a la nostra botiga en un període de 24 hores des de la confirmació rebuda de la correcta realització de la seva comanda.

En el cas que l'usuari esculli que sigui enviat al seu domicili o adreça indicada, aquest serà remès per una empresa de missatgeria, havent d'abonar les despeses que corresponguin per a l'enviament del producte i que s'especifiquen en el procediment de compra, i que serà acceptat per l'usuari en finalitzar la compra i abonar aquesta. Les despeses d'enviament a la península a 5€, a excepció que la seva destinació siguin les Illes Balears l'import de les quals serà de 10€ i sent de 15€ si el destinatari es troba a Illes Canàries; per a destinataris situats fora del territori espanyol contactar amb info@24hfarma.com.

El lliurament s'entendrà realitzat quan la comanda sigui lliurada al domicili indicat per l'Usuari, amb independència que la persona que ho reculli sigui o no el propi destinatari.

Devolució del producte i desistiment:

Per poder retornar els productes, s'haurà de posar en contacte amb la web a través del correu electrònic info@24hfarma.com per indicar la seva voluntat de devolució de la comanda pels motius que consideri convenients.

En tot cas, els productes han de trobar-se en perfectes condicions i amb els embalatges originals també en perfecte estat.

L'Usuari serà informat i s'acordarà el procediment de devolució i recollida, havent d’adjuntar l' Usuari una còpia de la factura rebuda amb la comanda.

Una vegada comprovat que els productes es troben en perfectes condicions, es procedirà a reintegrar l'import total al compte bancari que designi l'usuari; descomptant les despeses d'enviament que seran a càrrec de l'usuari respecte a l'enviament inicial; i cobrint el lloc web les corresponents a la devolució; a excepció dels productes disposin de defectes que seran coberts per Anna Maria Sanchez Farré íntegrament.

Anna Maria Sanchez Farré, es reserva el dret de no reemborsar l'import total de productes que hagin estat utilitzats, espatllats o que falten en el paquet enviat de tornada; comunicant-ho a l'USUARI.

Desistiment:

D'acord amb l'article 102 del Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, excepte les excepcions previstes en l'article 103 del mateix cos legal, el consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108 de la norma esmentada.

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Anna Maria Sanchez Farré manifesta que el domini www.24hfarma.com es propietat d’ Anna Maria Sanchez Farré, amb CIF 37318628R, i amb domicili a Carrer Mestre, n. 143400 Montblanc (Tarragona).

Anna Maria Sanchez Farré no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Anna Maria Sanchez Farré no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Anna Maria Sanchez Farré estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Anna Maria Sanchez Farré poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Anna Maria Sanchez Farré o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Anna Maria Sanchez Farré.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat d’ Anna Maria Sanchez Farré, CIF: 37318628R, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Anna Maria Sanchez Farré. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Anna Maria Sanchez Farré, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’ Anna Maria Sanchez Farré l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ Anna Maria Sanchez Farré.

Anna Maria Sanchez Farré no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. Anna Maria Sanchez Farré poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Canvis a aquesta política

En cas de modificació d'aquesta Política, publicarem aquests canvis en aquesta secció, la pàgina principal del Lloc, i altres llocs que siguin considerats apropiats per notificar als Usuaris sobre els canvis. 

Anna Maria Sanchez Farré es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, a l'efecte del qual els Usuaris hauran de prendre coneixement de la mateixa en forma regular, recorrent a la lectura de la mateixa amb una freqüència no menor a una vegada a la setmana.